از سر نوشت :: حسین غفاری

روایت‌های بی‌گاهِ یک پیام‌برِ پاره‌وقتِ دوره‌گرد

فهرست
x
x
خرده ادراکات
x
x
دسته‌بندی نوشته‌ها

۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

محتوای جلسه مشابه این نشست بود: خرده فرمایش‌های خودمانی...

  • حسین غفاری

مباحث مطرح شده در این جلسه، مشابه جلسات برگزار شده برای اولیای دیگر مدارس بود.

توضیحات بیشتر درباره ی این نشست

  • حسین غفاری

محتوای جلسه مشابه این نشست بود: خرده فرمایش‌های خودمانی...

  • حسین غفاری